noi

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Notice Floating Width - Chiều rộng thông báo nổi cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Notice Floating Width - Chiều rộng thông báo nổi cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm style property để thay đổi độ rộng của thông báo nổi. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] XenForo Yazmak İçin Konuş Eklentisi - Thêm chức năng nói để viết cho XenForo 2.2 1.0.2

  [XenGenTr] XenForo Yazmak İçin Konuş Eklentisi - Thêm chức năng nói để viết cho XenForo 2.2 1.0.2 Một thực tế mà tất cả chúng ta đều biết là hầu hết chúng ta dành thời gian cho thiết bị di động. Vì vậy, chúng ta thường đưa ra câu trả lời ngắn khi sử dụng thiết bị di động. Điều này là do chúng...
 3. PVS

  Addon 2x Floating Menu (XF2) - Menu nổi cho XenForo 2

  Floating Menu (XF2) - Menu nổi cho XenForo 2 2.0.2 Dễ dàng thêm một menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Sử dụng style properties, tùy chọn, quyền của nhóm người dùng, bạn cũng có thể tùy chỉnh và cá nhân hóa các nút. Quyền nhóm người dùng: Có thể thấy menu nổi Tùy chọn: Bật menu nổi Hiển...
 4. PVS

  Addon XenScripts WordPress to XenForo Bridge - XenScripts nối WordPress với Xenforo

  XenScripts WordPress to XenForo Bridge - XenScripts nối WordPress với Xenforo 1.1 WordPress to XenForo Bridge là giải pháp nối hoàn chỉnh để tích hợp hai cộng đồng của bạn. Tính năng chính: Đăng nhập vào WordPress với tài khoản XenForo của bạn (xác thực người dùng là hoàn toàn xử lý bởi...
Top Bottom