norwegian

 1. PVS

  Language Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Language Norwegian translation of XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Resource Manage

  Norwegian translation of XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Resource Manage 1.2.2 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Resource Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 3. PVS

  Language Norwegian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Media Gallery

  Norwegian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Media Gallery 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Media Gallery. Vì vậy cần cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 4. PVS

  Language Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.0 Bản dịch này dịch khoảng 60% và hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của XenForo. Cài đặt: Tải về và giải nén tập tin đính kèm. Đi đến menu Languages, click vào "Import language" và import tập tin "language-Norwegian.xml" Chúc các bạn thành công...
Top Bottom