notable

 1. PVS

  Addon 2x [Xenbros] Member notable pro - Trang thành viên đáng chú ý chuyên nghiệp cho XenForo 2 1.2.0

  [Xenbros] Member notable pro - Trang thành viên đáng chú ý chuyên nghiệp cho XenForo 2 1.2.0 Addon cho phép bạn thiết lập một trường người dùng tùy chỉnh được chọn trong phần thành viên đáng chú ý để người dùng có thể khám phá thêm về người dùng một cách dễ dàng. Ví dụ: nếu bạn cho phép...
 2. PVS

  Addon Notable Members - Thành viên nổi bật

  Notable Members - Thành viên nổi bật 1.2.4 Addon này cung cấp tùy chọn để thiết lập một yêu cầu hoạt động gần đây trên trang thành viên nổi bật. Bạn có thể thiết lập nó để họ phải đăng nhập trong [x] ngày hoặc bạn cũng có thể thiết lập nó để đăng nhập là không đủ tốt và họ phải thực hiện một...
 3. PVS

  Addon Additional Notable Groups - Bổ sung nhóm nổi bật

  Additional Notable Groups - Bổ sung nhóm nổi bật 1.0.2 Khá đơn giản về tính năng và cho phép bạn hiển thị thêm tab nhóm người dùng trên trang thành viên. Cài đặt: Tải về và giải nén tập tin .zip cung cấp. Tải lên nội dung của thư mục 'upload' lên thư mục gốc XenForo của bạn. Cài đặt tập tin...
Top Bottom