note

 1. PVS

  Addon 2x [xFv] Staff Notes - Ghi chú của nhân viên cho XenForo 2

  [xFv] Staff Notes - Ghi chú của nhân viên cho XenForo 2 1.0.0 Staff Notes là một plugin cho diễn đàn XenForo 2 có chức năng thêm ghi chú vào trang chủ của admincp. Người dùng có quyền truy cập vào admincp có thể để lại ghi chú cho chính họ hoặc sử dụng chúng làm sổ ghi chép để nhắc nhở cá nhân...
 2. PVS

  Addon 2x Admin notes - Ghi chú Admin cho XenForo 2

  Admin notes - Ghi chú Admin cho XenForo 2 1.4 Thêm một vùng ghi chú trong AdminCP. Cách sử dụng: Nhấp vào nút Edit hoặc đi đến trang Options. Thêm liên kết và thông tin khác như bạn muốn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon Xen Notes - Ghi chú XenForo

  Xen Notes - Ghi chú XenForo 1.1.0 Đôi khi bạn cần lưu ý những thông tin quan trọng nhưng bạn không có một cây bút và giấy hoặc các thứ cần thiết khác? Hoặc bạn không muốn nhớ các tác vụ của mình, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là để lưu một tập tin âm nhạc thú vị, một liên kết báo hiệu yummy? Đừng...
 4. PVS

  Addon Thread Notes - Ghi chú chủ đề

  Thread Notes - Ghi chú chủ đề 1.1.0 Add-on này sẽ cho phép người dùng có quyền tích hợp để thêm ghi chú trong chủ đề của riêng họ hoặc trong tất cả các chủ đề. Các ghi chú có thể là một lời nhắc nhở, một danh sách việc cần làm hoặc bất cứ điều gì khác. Nó cũng có thể được sử dụng cho staff để...
Top Bottom