novus

 1. PVS

  Styles 2x Novus - Style Novus cho XenForo 2 2.2.13

  Novus - Style Novus cho XenForo 2 2.2.13 Novus là một chủ đề hiện đại, gọn gàng với cách phối màu chuyên nghiệp, rất đơn giản để sửa đổi thông qua một Style Property duy nhất. Khu vực header đủ lớn để chứa các logo lớn và banner có chiều rộng đầy đủ, và thanh điều hướng ghim vào đầu màn hình để...
 2. PVS

  Styles 2x Novus - Style Novus cho XenForo 2 2.2.8

  Novus - Style Novus cho XenForo 2 2.2.8 Novus là một chủ đề hiện đại, gọn gàng với cách phối màu chuyên nghiệp, rất đơn giản để sửa đổi thông qua một Style Property duy nhất. Khu vực header đủ lớn để chứa các logo lớn và banner có chiều rộng đầy đủ, và thanh điều hướng ghim vào đầu màn hình để...
 3. PVS

  Styles 2x Novus - Style Novus cho XenForo 2 2.2.4

  Novus - Style Novus cho XenForo 2 2.2.4 Novus là một chủ đề hiện đại, gọn gàng với cách phối màu chuyên nghiệp, rất đơn giản để sửa đổi thông qua một Style Property duy nhất. Khu vực header đủ lớn để chứa các logo lớn và banner có chiều rộng đầy đủ, và thanh điều hướng ghim vào đầu màn hình để...
 4. PVS

  Styles Style Novus cho Xenforo

  Style Novus cho Xenforo 1.5.13 Novus là một trong những giao diện phổ biến, là một style trong sạch, skin hiện đại, hoàn hảo cho hầu như bất kỳ loại diễn đàn. Tính năng: HTML Text as Logo Dễ dàng thay đổi các logo text bằng cách chỉnh sửa style property Text Logo Value. Biểu tượng...
Top Bottom