nullxf.com lừa đảo

  1. t2hol

    Admin Nguyễn Trung NULLXF.COM Lừa Đảo

    Chào anh em VNXF Mình gửi bài này cảnh báo anh em về trang nullxf.com. Đây là một trang Xenforo null của một Admin ở Việt Nam tên là Nguyễn Trung (theo Paypal info). Năm 2018 theo thỏa thuận với Admin NULLXF (Nick là hanoi8x) mình trả tổng cộng $25 + $42 để nâng cấp thành viên, truy cập tất cả...
Top Bottom