oop

  1. HoangTrang

    [VCCorp - Hà Nội] Tuyển dụng Lập trình viên XenForo

    Mô tả công việc: Bảo trì và phát triển diễn đàn chứng khoán F319.com Yêu cầu Kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu Kiến thức OOP, Design Pattern Kiến thức nền tốt về học máy, deep learning Có kiến thức nền về hệ thống gợi ý Có hiểu biết về xử lý dữ liệu lớn Quyền lợi Lương 12-25M...
  2. PVS

    Tuyển dụng Senior Unity

    Senior Unity KHU VỰC: HÀ NỘI CÔNG TY: CÔNG TY TNHH RIKKEISOFT CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: C#, Oop, Dev Unity NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $900 - $2000 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Số lượng: 02 Mô tả công việc - Tham gia phát triển ứng dụng, game Unity (2D, 3D) cho khách hàng Nhật - Viết...
Top Bottom