ortem

  1. PVS

    Styles 2x Ortem - Style Ortem cho XenForo 2 2.2.4

    Ortem - Style Ortem cho XenForo 2 2.2.4 Ortem là một thiết kế tối giản tập trung xung quanh một bộ chọn màu đơn giản, cho phép các thành viên của bạn dễ dàng tùy chỉnh màu sắc của bố cục bằng cách chọn từ một mảng đặt trước. Vùng header đủ lớn để chứa các logo lớn và banner có chiều rộng đầy đủ...
  2. PVS

    Styles 2x Style Ortem cho XenForo 2

    Style Ortem cho XenForo 2 2.0.6 Ortem là một thiết kế tối giản tập trung xung quanh một bộ chọn màu đơn giản, cho phép các thành viên của bạn dễ dàng tùy chỉnh màu sắc của bố cục bằng cách chọn từ một mảng đặt trước. Vùng header đủ lớn để chứa các logo lớn và banner có chiều rộng đầy đủ với...
Top Bottom