page builder by siteorigin

  1. PVS

    Tạo layout cho Wordpress với plugin Page Builder by SiteOrigin

    Tạo layout cho Wordpress với plugin Page Builder by SiteOrigin Page Builder by SiteOrigin có chức năng giúp bạn dàn trang lại Post hoặc Page dễ dàng hơn, chẳng hạn bạn có thể chia nội dung của mình ra nhiều cột khác nhau, và ở mỗi cột bạn có thể thêm bất cứ widget nào để nó hiển thị nội dung mà...
Top Bottom