pagerank

  1. PVS

    Hướng dẫn Xếp hạng trang web dựa vào các tiêu chí của Google

    Xếp hạng trang web dựa vào các tiêu chí của Google Sau khi Alexa bị “thất sủng” thì các webmaster lấy chỉ tiêu PageRank của Google để đo đạc sự thành công của một trang web. Hơn nữa, PageRank của Google cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của một trang web trên trang kết quả tìm...
Top