participated

 1. PVS

  Addon 2x Highlight User Participated Threads - Làm nổi bật chủ đề có sự tham gia của người dùng cho XenForo 2

  Highlight User Participated Threads - Làm nổi bật chủ đề có sự tham gia của người dùng cho XenForo 2 2.0.1 Addon này sẽ thay đổi màu nền của các chủ đề trong danh sách chủ đề nếu người dùng đã tham gia vào một chủ đề. Addon có quyền nhóm người dùng để kiểm soát nhóm nào có thể thấy điều này. Nó...
 2. PVS

  Addon 2x Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 (Bản add-on)

  Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 (Bản add-on) 1.0.0 Add-on có chức năng làm nổi bật chủ đề mà người dùng đã tham gia (tương tác). Demo Style Properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Tutorial 2x Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2

  Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 Đây là sửa đổi template được làm cho XF 1 nhưng với những thay đổi cần thiết để tương thích với XF 2. Về cơ bản, nó làm nổi bật mọi chủ đề người dùng hiện tại đã tham gia (tương tác) thành một màu khác biệt...
Top Bottom