paygate

 1. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate Cryptomus - Chấp nhận thanh toán bằng USDT, BTC, ETH và các loại tiền điện tử khác bằng Cryptomus cho XenForo 2 1.2.0

  [TC] Paygate Cryptomus - Chấp nhận thanh toán bằng USDT, BTC, ETH và các loại tiền điện tử khác bằng Cryptomus cho XenForo 2 1.2.0 Cryptomus là một nền tảng thanh toán tiền điện tử dành cho doanh nghiệp và cá nhân. Việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho hoạt động kinh doanh trực tuyến...
 2. PVS

  Addon 2x [PSWeb] Paygate: Yoomoney - Cổng thanh toán Yoomoney cho XenForo 2 2.2.0

  [PSWeb] Paygate: Yoomoney - Cổng thanh toán Yoomoney cho XenForo 2 2.2.0 Cổng thanh toán Yoomoney cho XenForo 2.x. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [PSWeb] Paygate: Payeer - Cổng thanh toán: Payeer cho XenForo 2 2.2.0

  [PSWeb] Paygate: Payeer - Cổng thanh toán: Payeer cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này thêm cổng thanh toán Payeer vào hệ thống XenForo 2. Dễ dàng cài đặt và cấu hình. Tinctures của Merchant Payeer: - chỉ định tên của thương gia - nhập khóa bí mật - chỉ định khóa để mã hóa các tham số bổ sung - chỉ...
 4. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate: CoinPayments - Cổng thanh toán: CoinPayments cho XenForo 2 1.1.4

  [TC] Paygate: CoinPayments - Cổng thanh toán: CoinPayments cho XenForo 2 1.1.4 Cài đặt và thiết lập Thiết lập cổng thanh toán CoinPayments Account -> API Keys -> Create an API key với create_transaction, get_tx_info, get_callback_address, rates. Tiếp theo, bạn sẽ cần public key Account ->...
 5. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate : UnitPay - Cổng thanh toán UnitPay cho XenForo 2 1.1.2

  [TC] Paygate : UnitPay - Cổng thanh toán UnitPay cho XenForo 2 1.1.2 Sửa đổi này cho phép bạn định cấu hình việc chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua cổng thanh toán UnitPay, thêm nó vào danh sách các cổng được hỗ trợ. Cài đặt và Thiết lập Thiết lập UnitPay Mở Cài đặt, sau...
 6. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2

  [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo một cổng thanh toán PayPal với khả năng đặt hoa hồng người dùng bổ sung khi thanh toán. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate: WebMoney - Cổng thanh toán WebMoney cho XenForo 2

  [TC] Paygate: WebMoney - Cổng thanh toán WebMoney cho XenForo 2 1.2.2 Add-on này cho phép bạn định cấu hình chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua cổng thanh toán WebMoney Merchant Interface, thêm nó vào danh sách các thanh toán được hỗ trợ. Cài đặt và cấu hình Định cấu hình...
 8. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate: Free-Kassa - Cổng thanh toán Free-Kassa cho XenForo 2

  [TC] Paygate: Free-Kassa - Cổng thanh toán Free-Kassa cho XenForo 2 1.0.0ư Add-on [TC] Paygate: Free-Kassa cho phép nhận thanh toán qua trang Free-Kassa Thiết lập cửa hàng FreeKassa Mở cài đặt cửa hàng của bạn Chỉ định URL của cảnh báo ở định dạng...
 9. PVS

  Addon 2x [TC] Paygate: DigiSeller (Oplata.info) - Cổng thanh toán DigiSeller cho XenForo 2

  [TC] Paygate: DigiSeller (Oplata.info) - Cổng thanh toán DigiSeller cho XenForo 2 1.0.4 Sửa đổi này cho phép bạn định cấu hình chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua https://www.digiseller.ru/ Để kết nối hầu hết các hệ thống thanh toán, cần có chứng chỉ WebMoney cá nhân, nhưng...
 10. PVS

  Addon 2x Paygate: Yandex.Money - Công thanh toán: Yandex.Money cho XenForo 2

  Paygate: Yandex.Money - Công thanh toán: Yandex.Money cho XenForo 2 1.2.2 Thêm cổng thanh toán Yandex Money cho XenForo 2. Sửa đổi này cho phép bạn định cấu hình chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua Yandex.Money. Tính năng: Cho phép bạn chọn người sẽ trả tiền hoa hồng...
 11. PVS

  Addon Paygate: ZARINPAL - Cổng thanh toán: ZARINPAL

  Paygate: ZARINPAL - Cổng thanh toán: ZARINPAL 1.3.0 [TÍNH NĂNG] 1. Thêm hỗ trợ cho Zarinpal như một cổng thanh toán 2. Thêm hỗ trợ cho tiền tệ Toman [CÀI ĐẶT] *. Bạn cần phải cài đặt add-on Paygates. 1. Upload thư mục library lên thư mục gốc cài đặt Xenforo 2. Import tập tin add-on 3. Cấu...
 12. PVS

  Addon Paygate: AUTHORIZE.NET - Cổng thanh toán: AUTHORIZE.NET

  Paygate: AUTHORIZE.NET - Cổng thanh toán: AUTHORIZE.NET 1.2.0 Thêm hỗ trợ cho Authorize.Net như là một cổng thanh toán. [CÀI ĐẶT] *. Bạn cần phải cài đặt add-on Paygates. 1. Upload thư mục library lên thư mục gốc cài đặt Xenforo 2. Import tập tin add-on 3. Cấu hình tùy chọn pay gate trong...
 13. PVS

  Addon Paygate: BITPAY.COM - Cổng thanh toán: BITPAY.COM

  Paygate: BITPAY.COM - Cổng thanh toán: BITPAY.COM 1.1.0 Thêm hỗ trợ cho BitPay như là một cổng thanh toán. [CÀI ĐẶT] *. Bạn cần phải cài đặt add-on Paygates. 1. Upload thư mục library lên thư mục gốc cài đặt Xenforo 2. Import tập tin add-on 3. Cấu hình tùy chọn pay gate trong trang User...
Top Bottom