permissons

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Threads and Messages counter permissons - Quyền xem bộ đếm chủ đề và tin nhắn XenForo 2

    [cXF] Threads and Messages counter permissons - Quyền xem bộ đếm chủ đề và tin nhắn XenForo 2 1.0.0 Hiển thị hoặc ẩn bộ đếm chủ đề và tin nhắn trên danh sách diễn đàn với quyền. Mặc định Sau khi set quyền Quyền mới Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom