phan trang

 1. PVS

  Addon 2x Pagination responsive - Phân trang responsive cho XenForo 2 1.0

  Pagination responsive - Phân trang responsive cho XenForo 2 1.0 Thêm phân trang vào chế độ xem responsive. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.8

  Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.8 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF...
 3. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.7

  Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.7 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF...
 4. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.6

  Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.6 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF...
 5. PVS

  Addon 2x Thread Alphabetical Pagination - Phân trang chủ đề theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.0.0 RC

  Thread Alphabetical Pagination - Phân trang chủ đề theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.0.0 RC Lọc chủ đề trên forum view dựa trên chữ cái đầu tiên của tiêu đề chủ đề. Bất kỳ bảng chữ cái ngôn ngữ nào được hỗ trợ. Áp dụng thanh phân trang bảng chữ cái cho các diễn đàn cụ thể. Thay đổi sắp xếp...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Show Pagination On Mobile Devices - Hiển thị phân trang trên thiết bị di động XenForo 2

  [OzzModz] Show Pagination On Mobile Devices - Hiển thị phân trang trên thiết bị di động XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ thêm phân trang trở lại chế độ xem di động. Dưới đây là một ví dụ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Add Pagination To Top Of Members List In ACP - Thêm phân trang vào đầu danh sách thành viên trong ACP cho XenForo 2

  [OzzModz] Add Pagination To Top Of Members List In ACP - Thêm phân trang vào đầu danh sách thành viên trong ACP cho XenForo 2 2.0.0 Khi xem danh sách người dùng trong ACP, việc phân trang nằm ở cuối danh sách người dùng. Addon này cũng sẽ thêm phân trang vào đầu danh sách. Chúc các bạn thành...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Add Pagination To Top Of Templates List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Template cho XenForo 2

  [OzzModz] Add Pagination To Top Of Templates List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Template cho XenForo 2 2.0.0 Khi xem danh sách template trong ACP, việc phân trang nằm ở cuối danh sách. Addon này cũng sẽ thêm phân trang vào đầu danh sách. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Add Pagination To Top Of Phrase List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Phrase cho XenForo 2

  [OzzModz] Add Pagination To Top Of Phrase List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Phrase cho XenForo 2 2.0.0 Khi xem danh sách phrase trong ACP, việc phân trang nằm ở cuối danh sách. Addon này cũng sẽ thêm phân trang vào đầu danh sách. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon 2x [xFv] Template List Pagination - Phân trang danh sách Template cho XenForo 2

  [xFv] Template List Pagination - Phân trang danh sách Template cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ phân trang danh sách template của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 11. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2

  Alphabetical pagination - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.2 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF -...
 12. PVS

  Addon 2x AJAX Paging - Phân trang AJAX cho XenForo 2

  AJAX Paging - Phân trang AJAX cho XenForo 2 1.0.0 Beta 5 Thay thế các liên kết phân trang với các AJAX. Cài đặt Tải về tập tin đính kèm Giải nén zip Sao chép nội dung của thư mục upload vào thư mục gốc cài đặt Xenforo của bạn Cài đặt và kích hoạt add-on trong Admin CP của bạn Tính năng...
 13. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng PHP & MySQL để phân trang

  Sử dụng PHP & MySQL để phân trang Phân trang là thủ thuật được sử dụng bởi rất nhiều trang web và là tính năng cũng rất quan trọng. Đặc biệt với những trang web có nhiều nội dung cần hiển thị thì phân trang là phần không thể thiếu. Bạn không thể truy xuất tất cả dữ liệu mình có và hiển thị ra...
 14. PVS

  Addon Alphabetical pagination for XF and more - Phân trang theo bảng chữ cái cho XF và nhiều hơn

  Alphabetical pagination for XF and more - Phân trang theo bảng chữ cái cho XF và nhiều hơn 1.3 Addon này mang đến cho bạn các chức năng để sắp xếp nhiều lĩnh vực theo thứ tự bảng chữ cái. Tiện ích này có thể thêm theo bảng chữ cái phân trang cho khu vực (bật/tắt chức năng): XF - Thread (Với...
Top Bottom