phan ung

 1. PVS

  Addon 2x Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2 1.0.3 Add-on hỗ trợ cho XenForo 2.1+. Add-on này cho phép giới hạn số lượng reaction mà người dùng có thể đưa ra hàng ngày. Tuỳ chọn: Loại Reaction giới hạn Global (Toàn bộ) Content (Nội dung) Chọn loại giới hạn reaction sẽ...
 2. PVS

  Addon 2x [Andrew] Negative Reactors - Phản ứng tiêu cực cho XenForo 2

  [Andrew] Negative Reactors - Phản ứng tiêu cực cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng xem các phản ứng tiêu cực hàng đầu của họ theo số lượng. Liên kết đến phản ứng tiêu cực hàng đầu được hiển thị trong phần "Phản ứng đã nhận" trên tài khoản của người dùng. Người dùng cũng có thể...
 3. PVS

  Addon 2x [Andrew] Positive Reactors - Phản ứng tích cực cho XenForo 2

  [Andrew] Positive Reactors - Phản ứng tích cực cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng xem các phản ứng tích cực hàng đầu của họ theo số lượng. Liên kết đến các phản ứng tích cực hàng đầu được hiển thị trong phần "Phản ứng nhận được" trên tài khoản của người dùng. Người dùng cũng có...
 4. PVS

  Addon 2x Remove reactions - Loại bỏ reaction cho XenForo 2

  Remove reactions - Loại bỏ reaction cho XenForo 2 1.0 Add-on này sẽ loại bỏ popup reaction chỉ để lại khả năng Like một bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Separate Phrases For Like And Reaction - Tách Phrase Like và Reaction cho XenForo 2

  Separate Phrases For Like And Reaction - Tách Phrase Like và Reaction cho XenForo 2 2.0.0 Add-on nhỏ này sẽ thêm một phrase riêng cho menu reaction. Phrase có thể thay đổi và dịch được bằng cách chỉnh sửa phrase ozzmodz_reactionlike_react. Addon này dành cho XF2.1 trở lên. Chúc các bạn thành...
 6. PVS

  Addon 2x Reactions Plus - Cải tiến Reaction cho XenForo 2

  Reactions Plus - Cải tiến Reaction cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 1 Nếu bạn muốn nhận được nhiều reaction hơn trên diễn đàn của mình, thì Reactions Plus là dành cho bạn. Mở rộng các loại reaction trên diễn đàn của bạn, chọn ai có thể sử dụng reaction, họ có thể sử dụng nút nào và thiết lập...
 7. PVS

  Addon 2x Reaction Ranks - Xếp hạng dựa vào Reaction cho XenForo 2

  Reaction Ranks - Xếp hạng dựa vào Reaction cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm reaction. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom