phòng chống dịch bệnh

  1. Blue

    Thông Báo VNXF cập nhật trang chia sẻ số liệu thống kê hàng ngày về Covid 19

    Dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và người người, nhà nhà đang cùng đất nước phòng chống dịch, tuyên truyền mạnh mẽ về việc hạn chế tiếp xúc, rửa tay thường xuyên để dịch bệnh không lây lan thêm nữa, mong virus mau chóng biến mất để cuộc sống của mọi người dân trở lại bình thường. Nhà nước...
Top Bottom