phục hồi dữ liệu khi bị dính wannacry

  1. PCO

    Hướng dẫn phục hồi dữ liệu bị xóa bởi mã độc WannaCry

    Hướng dẫn phục hồi dữ liệu bị xóa bởi mã độc WannaCry Tuy đã lắng xuống, nhưng WannaCry đã kịp để lại hậu quả vô cùng lớn đối với nhiều người. Toàn bộ dữ liệu trên máy tính có nguy cơ bị xóa trắng nếu người dùng không trả tiền chuộc. Thật may mắn, ngay bây giờ chúng ta đã có công cụ giúp khôi...
Top Bottom