pixelexit

 1. PVS

  Styles Style PixelExit Fusion Gamer cho XenForo

  Style PixelExit Fusion Gamer cho XenForo Fusion Gamer có giao diện tối và đi kèm với một vài biến thể màu khác nhau. Dưới đây là một số xem trước của style: Tính năng: Nhiều biến thể màu sắc bằng cách sử dụng các style con Hạn chế sử dụng hình ảnh (bao gồm cả sprite) Style...
 2. PVS

  Styles Style PixelExit Edge cho XenForo

  Style PixelExit Edge cho XenForo 1.5.12 Edge được trang bị framework XenBase, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn style của mình. Đó là một style dễ sử dụng với một số tính năng thực sự độc đáo, kết hợp header với một số tính năng độc đáo. Ngoài ra, Edge đi kèm với khách box đăng ký mà xoay hình...
 3. PVS

  Hướng dẫn Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit

  Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ PixelExit Copyright ở footer. Đi đến AdminCP --> Styles --> YourStyle --> Template Tìm template footer và chỉnh sửa nó (không phải footer.css) Tìm dòng bắt đầu bằng <div id="copyright"> và tìm...
Top Bottom