polish

 1. PVS

  Language 2x Polish translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2

  Polish translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2 1.1 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ba Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language Polish translation - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo

  Polish translation - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 1.1 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo

  Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2.1 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 4. PVS

  Language Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System

  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reputation System trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin...
 5. PVS

  Language TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat

  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TaigaChat trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 6. PVS

  Language Polish Translation for Join User Group - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Join User Group

  Polish Translation for Join User Group - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Join User Group 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Join User Group, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Join User Group trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn...
 7. PVS

  Language Polish Translation for What's New - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on What's New

  Polish Translation for What's New - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on What's New 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on What's New, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on What's New trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
Top Bottom