porta 2

  1. W

    Addon 2x Xencat - Multi Concept Blog-Magazine-News 2.0.1

    Thấy bên codevn tối qua mà chưa ai đăng Xencat - current version 2.0.1 available for download Donate : https://www.paypal.me/bcat95 Basic Features: Promote threads on your forums into an articles index Promote threads on your forums into a feature slider Uses XenForo 2's built-in widget...
  2. hardcore

    Hướng dẫn Portal 2 TenMien.Trade

    Nhân dịp em vừa thi học kì xong, lại được nghỉ 30/04 - 01/05 nên em share luôn cái trang chủ của TenMien.Trade. Đây là dạng XenPorta 2, vì vậy các bác lục lọi trong VNXF tìm addon này và cài vào nhé. Vào chủ đề chính luôn Demo Đầu tiên, các bác đảm bảo giúp em là đã cài XenPorta 2 Pro nhé. Tiếp...
Top Bottom