portal 2 như designervn.net

  1. hardcore

    Hướng dẫn Portal 2 như DesignerVN.Net

    Chào các bác, lâu rồi em mới viết bài mong các bác ủng hộ. Hôm nay, em xin share cái portal 2 của DesignerVN.Net như nhiều bác yêu cầu. Không dài dòng nữa, vào vấn đề luôn. Yêu cầu Addon [8WR] XenPorta 2 (Portal) Pro Thay toàn bộ template EWRporta2.css bằng code sau: .xenForm .textHeading...
Top Bottom