prefix xenforo

  1. H

    Thủ Thuật CSS bộ màu tiền tố đẹp cho xenforo

    Mình mới get bộ màu cho tiền tố của google, khá hợp mắt, nên gửi VNXF lưu trữ, sau này cần gì tìm lại cho dễ. Đăng lên đây chia sẻ cho anh em luôn, ai copy nhớ ghi nguồn VNXF.vn ạ Thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nhé: .hacobi-label1{background-color: rgb(231, 231, 231); color...
Top Bottom