print friendly

 1. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.7

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.7 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered là...
 2. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.6

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.6 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 3. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.5

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.5 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 4. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.4

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.4 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 5. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.3

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.3 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Hỏi và trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi giao diện của trang Print...
 6. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.0

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.0 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Bạn có thể chỉnh sửa một template có tên andy_print_friendly.less nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ phần tử CSS nào. Tất cả phrase bắt đầu bằng...
Top Bottom