print

 1. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.7

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.7 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered là...
 2. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.6

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.6 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 3. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.5

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.5 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 4. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.4

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.4 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 5. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.3

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.3 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Hỏi và trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi giao diện của trang Print...
 6. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.0

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.0 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Bạn có thể chỉnh sửa một template có tên andy_print_friendly.less nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ phần tử CSS nào. Tất cả phrase bắt đầu bằng...
 7. PVS

  Addon 2x Print manager - Trình quản lý in cho XenForo 2 1.0

  Print manager - Trình quản lý in cho XenForo 2 1.0 Cung cấp tùy chọn in cho các bài đăng và nội dung tài nguyên. Nhấp vào liên kết Print manager sẽ hiển thị bài đăng hoặc tài nguyên trong trình xem PDF. Điều này cho phép in hoặc lưu dưới dạng tệp PDF. Tính năng: Hỗ trợ các bài viết trên...
Top Bottom