printer

  1. PVS

    Addon Printer Friendly - Máy in thân thiện

    Printer Friendly - Máy in thân thiện 1.0.1 Xem trang web của bạn trong một định dạng máy in thân thiện! Addon này cho phép bạn xem bất kỳ trang nào trên trang web XenForo của bạn trong một định dạng printable-friendly! Tính năng: Chuyển đổi định dạng máy in trên bất kỳ trang nào. 'Legacy'...
Top Bottom