pro black

  1. PVS

    Styles 2x Pro Black - Style Pro Black cho XenForo 2 2.2.12

    Pro Black - Style Pro Black cho XenForo 2 2.2.12 Giao diện tương tự với phiên bản 2.0 như Pro Blue của XenForo... Một số chỉnh sửa nhỏ ở đây và ở đó cho nó, nhưng nó vẫn hơi khác một chút với nhiều giao diện của nó... Thêm nó là style con của style mặc định. Chúc các bạn thành công...
  2. PVS

    Styles 2x Pro Black - Style Pro Black cho XenForo 2 1.0

    Pro Black - Style Pro Black cho XenForo 2 1.0 Style sử dụng tông đen "Black" quyến rũ và thu hút. Tuy đơn giản nhưng khá đẹp mắt. Import bằng cách chọn child trên style mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom