profile photo

  1. PVS

    Addon 2x Profile photo - Ảnh hồ sơ cho XenForo 2 1.0

    Profile photo - Ảnh hồ sơ cho XenForo 2 1.0 Cho phép thành viên thêm ảnh vào trang hồ sơ của họ. Tính năng: Cho phép thêm ảnh vào trang hồ sơ của bạn. Hình ảnh được tự động tối ưu hóa. Nhấp vào ảnh hồ sơ sẽ mở ra hình ảnh kích thước đầy đủ trong lightbox. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng...
Top Bottom