prohibit

  1. PVS

    Tutorial 2x Cấm các reaction trong các diễn đàn nhất định hoặc cho các nhóm người dùng cụ thể trong XenForo 2

    Cấm các reaction trong các diễn đàn nhất định hoặc cho các nhóm người dùng cụ thể trong XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấm các reaction trong các diễn đàn nhất định hoặc cho các nhóm người dùng cụ thể trong XenForo 2. Chỉnh sửa Template: post_macros Tìm: <xf:react...
Top Bottom