protection

  1. PVS

    Addon 2x CloudFlare for XenForo - Thêm CloudFlare cho XenForo 2

    CloudFlare for XenForo : staff permission to change the DDOS/attack protection level - Thêm CloudFlare cho XenForo 2 2.0.2 Đây là một addon đơn giản để tạo một trang trên diễn đàn XenForo của bạn, nơi bạn có thể thay đổi cấp độ bảo mật CloudFlare trên tên miền của mình. Bạn có thể tạo quyền, để...
  2. PVS

    Addon Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên

    Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên 1.0.0 Mô tả: Với một số nhà quản lý, họ muốn ngay trong một diễn đàn phải được tự động. Họ không muốn chia sẻ "quyền lực" của mình cho bất cứ ai khác cũng như quyền của họ là "eroded". Với nhu cầu đó, chúng tôi giới thiệu cho bạn...
Top Bottom