pwa

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.1 Đặt trang hiện tại bạn đang xem làm trang bắt đầu cho PWA Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.3

  [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.3 Addon này bổ sung một số thứ còn thiếu trong ứng dụng PWA của XenForo: Nếu người dùng đang cài đặt ứng dụng PWA đã đăng nhập, hãy tự động đăng nhập họ vào ứng dụng PWA (không cần buộc người dùng đăng nhập lại từ đầu khi họ tải ứng dụng đã cài đặt...
 3. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.2

  [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.2 Addon này bổ sung một số thứ còn thiếu trong ứng dụng PWA của XenForo: Nếu người dùng đang cài đặt ứng dụng PWA đã đăng nhập, hãy tự động đăng nhập họ vào ứng dụng PWA (không cần buộc người dùng đăng nhập lại từ đầu khi họ tải ứng dụng đã cài đặt lần...
 4. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.1

  [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.1 Addon này bổ sung một số thứ còn thiếu trong ứng dụng PWA của XenForo: Nếu người dùng đang cài đặt ứng dụng PWA đã đăng nhập, hãy tự động đăng nhập họ vào ứng dụng PWA (không cần buộc người dùng đăng nhập lại từ đầu khi họ tải ứng dụng đã cài đặt lần...
 5. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.0

  [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.2.0 Addon này bổ sung một số thứ còn thiếu trong ứng dụng PWA của XenForo: Nếu người dùng đang cài đặt ứng dụng PWA đã đăng nhập, hãy tự động đăng nhập họ vào ứng dụng PWA (không cần buộc người dùng đăng nhập lại từ đầu khi họ tải ứng dụng đã cài đặt lần...
 6. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.1.0

  [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.1.0 Addon này bổ sung một số thứ còn thiếu trong ứng dụng PWA của XenForo: Nếu người dùng đang cài đặt ứng dụng PWA đã đăng nhập, hãy tự động đăng nhập họ vào ứng dụng PWA (không cần buộc người dùng đăng nhập lại từ đầu khi họ tải ứng dụng đã cài đặt lần...
 7. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.0.0

  [DigitalPoint] PWA - PWA cho XenForo 2 1.0.0 Addon này bổ sung một số thứ còn thiếu trong ứng dụng PWA của XenForo: Nếu người dùng đang cài đặt ứng dụng PWA đã đăng nhập, hãy tự động đăng nhập họ vào ứng dụng PWA (không cần buộc người dùng đăng nhập lại từ đầu khi họ tải ứng dụng đã cài đặt...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] PWA: iOS Standalone Mode - PWA: Chế độ độc lập iOS cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] PWA: iOS Standalone Mode - PWA: Chế độ độc lập iOS cho XenForo 2.2 2.0.0 Thay đổi chế độ hiển thị PWA thành độc lập cho thiết bị iOS (bắt buộc phải nhận thông báo đẩy bắt đầu từ iOS 16.4+) Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.0 Đặt trang hiện tại bạn đang xem làm trang bắt đầu cho PWA Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Tutorial 2x Custom PWA - Tuỳ chỉnh PWA cho XenForo 2.2

  Custom PWA - Tuỳ chỉnh PWA cho XenForo 2.2 Mở template PAGE_CONTAINER: Tìm: <link rel="manifest" href="{{ base_url('webmanifest.php') }}"> Thay bằng: <link rel="manifest" href="{{ base_url('webmanifest.json') }}"> 1. Tải xuống webmanifest.zip và giải nén ra. 2. Mở tệp webmanifest.json bằng...
Top Bottom