q2w3 fixed widget

  1. PVS

    Q2W3 Fixed Widget - Plugin hỗ trợ tạo widget cố định cho WordPress

    Q2W3 Fixed Widget - Plugin hỗ trợ tạo widget cố định cho WordPress Plugin này hỗ trợ việc tạo widget cố định chạy dọc theo bài viết, phù hợp với việc đặt banner. Đầu tiên là cài plugin Q2W3 Fixed Widget vào. Để tạo widget cố định thì các bạn vào Appearance -> Widget. Sau đó mở widget cần làm...
Top