quản lý file pdf

  1. Le Quan

    Help Quản lý file pdf, word, ... giống như hình!

    Như tiêu đề, không biết trong xenforo có addon hay cách nào quản lý file đính kèm hay link google drive giống như hình dưới đây không nhỉ. Link gốc: https://sites.google.com/a/gaston.k12.nc.us/krarmstrongweb/home/text-book-pdf-form
Top Bottom