quan tri vien

 1. PVS

  Addon 2x Admin User Notes - Ghi chú người dùng quản trị viên cho XenForo 2.2 0.1.0

  Admin User Notes - Ghi chú người dùng quản trị viên cho XenForo 2.2 0.1.0 Cho phép quản trị viên có quyền truy cập để quản lý người dùng để lại ghi chú trên tài khoản người dùng. Những ghi chú này không được hiển thị cho người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2.2 2.0.0 Điều này bổ sung hơn chục quyền quản trị viên mới. Yêu cầu: XenForo 2.2+ Quyền đã thêm: Menu cài đặt: Quản lý nhà cung cấp tài khoản được kết nối Menu diễn đàn: Khả năng xử lý hàng loạt...
 3. PVS

  Addon 2x Security Lock: User must contact admin - Khóa bảo mật: Người dùng phải liên hệ với quản trị viên cho XenForo 2.2 1.0.0

  Security Lock: User must contact admin - Khóa bảo mật: Người dùng phải liên hệ với quản trị viên cho XenForo 2.2 1.0.0 Add-on này cho phép đặt khóa bảo mật trên tài khoản người dùng (bị xâm phạm) để liên hệ với quản trị viên quyền truy cập vào tài khoản không thể tự động lấy lại được/nếu không...
 4. PVS

  Addon 2x [cXF] Hide staff, admin and moderator posts - Ẩn bài đăng của staff, admin và moderator XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Hide staff, admin and moderator posts - Ẩn bài đăng của staff, admin và moderator XenForo 2 1.0.0 Quyền và tùy chọn dựa trên diễn đàn để ẩn các bài đăng của nhân viên, quản trị viên và người kiểm duyệt. Tính năng: ẩn bài đăng của nhân viên, quản trị viên và người kiểm duyệt đối với các...
 5. PVS

  Addon 2x NS - Admin Options - Tùy chọn quản trị viên XenForo 2 1.0.1

  NS - Admin Options - Tùy chọn quản trị viên XenForo 2 1.0.1 Addon này hiển thị nhiều tùy chọn khác nhau để quản lý khu vực quản trị của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x NS - Admin Options - Tùy chọn quản trị viên XenForo 2 1.0.0 Alpha

  NS - Admin Options - Tùy chọn quản trị viên XenForo 2 1.0.0 Alpha Addon này hiển thị nhiều tùy chọn khác nhau để quản lý khu vực quản trị của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Remove admin blocks - Xóa các block quản trị viên XenForo 2 1.1

  Remove admin blocks - Xóa các block quản trị viên XenForo 2 1.1 Loại bỏ các block bảng điều khiển quản trị đã chọn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Admin Notes In ACP - Ghi chú quản trị viên trong ACP cho XenForo 2

  [OzzModz] Admin Notes In ACP - Ghi chú quản trị viên trong ACP cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ cho phép bạn thêm ghi chú trong ACP trên trang index. Tốt cho việc theo dõi mọi thứ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2

  Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2 1.1.2 Add-on bổ sung 14 quyền quản trị viên mới: Manage thread reply bans Manage custom thread fields Batch threads capability Delete server error logs Tool access Manage connected account providers Import/Export...
 10. PVS

  Addon Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên

  Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên 1.0.0 Mô tả: Với một số nhà quản lý, họ muốn ngay trong một diễn đàn phải được tự động. Họ không muốn chia sẻ "quyền lực" của mình cho bất cứ ai khác cũng như quyền của họ là "eroded". Với nhu cầu đó, chúng tôi giới thiệu cho bạn...
Top Bottom