quick reply button for threads

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Quick Reply Button For Threads - Nút trả lời nhanh cho chủ đề XenForo 2 2.0.1

    [OzzModz] Quick Reply Button For Threads - Nút trả lời nhanh cho chủ đề XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản có thêm nút trả lời nhanh vào đầu chủ đề. Điều này sẽ dễ dàng cho phép người dùng trả lời một chủ đề mà không cần cuộn xuống cuối để truy cập trình soạn thảo. Nhấp vào nút, mở trình soạn...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Quick Reply Button For Threads - Nút trả lời nhanh cho chủ đề XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Quick Reply Button For Threads - Nút trả lời nhanh cho chủ đề XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản có thêm nút trả lời nhanh vào đầu chủ đề. Điều này sẽ dễ dàng cho phép người dùng trả lời một chủ đề mà không cần cuộn xuống cuối để truy cập trình soạn thảo. Nhấp vào nút, mở trình soạn...
Top Bottom