quick reply sticky

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Quick Reply Sticky - Ghim trả lời nhanh cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Quick Reply Sticky - Ghim trả lời nhanh cho XenForo 2.2 2.0.0 Tạo biểu mẫu trả lời nhanh trên trang xem chủ đề. Tính năng: Chế độ ghim chỉ dành cho thiết bị di động (tùy chọn, yêu cầu add-on Browser Detection) Thu nhỏ toàn bộ editor khi cuộn hoặc nhấp vào bên ngoài biểu mẫu trả lời...
Top Bottom