quick

 1. PVS

  Addon 2x Quick search - Tìm kiếm nhanh cho XenForo 2

  Quick search - Tìm kiếm nhanh cho XenForo 2 3.5 Nhanh chóng tìm chủ đề trong một diễn đàn. Tính năng: Hộp tìm kiếm nhanh nằm trong 'forum list' tìm kiếm tiêu đề chủ đề trong tất cả các diễn đàn. Hộp tìm kiếm nhanh nằm trong 'forum view' tìm kiếm tiêu đề chủ đề trong diễn đàn hiện tại...
 2. PVS

  Addon 2x Quick Thread Move - Di chuyển nhanh chủ đề cho XenForo 2

  Quick Thread Move - Di chuyển nhanh chủ đề cho XenForo 2 1.0.1 Di chuyển nhanh các chủ đề đến một diễn đàn được xác định trước. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Configurable QuickThread - Cấu hình QuickThread cho XenForo 2

  Configurable QuickThread - Cấu hình QuickThread cho XenForo 2 1.0.1 "Configurable QuickThread" cho phép bạn ẩn quick-thread chung cho các nhóm. Tính năng: vô hiệu hóa quick-thread điều chỉnh quick-thread với group permissions Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Tutorial 2x Remove Quick Thread function - Loại bỏ chức năng Quick Thread của XenForo 2

  Remove Quick Thread function - Loại bỏ chức năng Quick Thread của XenForo 2 Sửa đổi template này cho phép bạn loại bỏ chức năng tạo chủ đề nhanh trong các trang diễn đàn một cách dễ dàng. Cách làm: Vào template forum_view tìm và xóa đoạn code sau: <xf:macro template="thread_list_macros"...
 5. PVS

  Addon Quick Registration - Đăng ký nhanh

  Quick Registration - Đăng ký nhanh 1.1.1 Đây là một widget renderer cho add-on widget framework. Renderer này tạo ra một hình thức cơ bản để đăng ký vào trang web của bạn, chỉ với những chi tiết hết sức cần thiết (tên, địa chỉ email, mật khẩu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: Online
 6. PVS

  Addon Quick Create Thread - Đăng chủ đề nhanh

  Quick Create Thread - Đăng chủ đề nhanh 1.1.3 Bạn có muốn tạo một chủ đề/ bài viết mới trong một diễn đàn trực tiếp chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không thấy diễn đàn? Chỉ cần cài đặt add-on này và nó có thể cung cấp cho bạn một phép lạ để làm điều đó. Add-on này thêm một nút "Create Thread" và...
Top