randomising

  1. PVS

    Tutorial 2x Randomising content - Tạo nội dung ngẫu nhiên cho XenForo 2

    Randomising content - Tạo nội dung ngẫu nhiên cho XenForo 2 Nội dung ngẫu nhiên có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến nhất là cho hình ảnh và logo header hoặc banner quảng cáo. Hướng dẫn này sẽ giải thích làm thế nào nó có thể được thực hiện đơn giản với hai dòng...
Top Bottom