recaptcha for woocommerce

  1. M

    reCaptcha for WooCommerce 2.17 – Plugin WordPress

    Bảo mật là mối quan tâm quan trọng nhất hiện nay đối với bất kỳ trang web hoặc cửa hàng thương mại điện tử nào. Do các công cụ tự động và bot mà trang web của bạn không hoạt động tốt nhất. Có rất nhiều công cụ tự động có sẵn để làm cho trang web của bạn trở thành spam. Đối với bất kỳ trang web...
Top Bottom