recent posts 2 by siropu

  1. PVS

    Addon 2x Recent Posts 2 by Siropu - Bài đăng gần đây XenForo 2 2.0.5

    Recent Posts 2 by Siropu - Bài đăng gần đây XenForo 2 2.0.5 Một widget phong phú về tính năng hiển thị các bài viết gần đây trong một block, kiểu danh sách chủ đề (giống như forum view). Tính năng widget Hiển thị các chủ đề gần đây, chưa đọc hoặc đã xem Hiển thị chủ đề của khách truy cập hiện...
  2. PVS

    Addon 2x Recent Posts 2 by Siropu - Bài đăng gần đây XenForo 2 2.0.3

    Recent Posts 2 by Siropu - Bài đăng gần đây XenForo 2 2.0.3 Một widget phong phú về tính năng hiển thị các bài viết gần đây trong một block, kiểu danh sách chủ đề (giống như forum view). Tính năng widget Đặt các mục nhập tối đa để hiển thị Hiển thị các mục nhập trong x ngày qua Loại trừ các...
Top Bottom