refresh

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Auto Refresh Forumhome - Tự động làm mới diễn đàn cho XenForo 2.2 2.0.4

  [OzzModz] Auto Refresh Forumhome - Tự động làm mới diễn đàn cho XenForo 2.2 2.0.4 Addon đơn giản sẽ làm mới trang chủ diễn đàn theo một khoảng thời gian có thể. Không sử dụng add-on này nếu bạn có quảng cáo AdSense trên trang chủ diễn đàn của mình! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Auto Refresh What's New Page - Tự động làm mới trang What's New cho XenForo 2.2 2.0.4

  [OzzModz] Auto Refresh What's New Page - Tự động làm mới trang What's New cho XenForo 2.2 2.0.4 Addon đơn giản sẽ làm mới trang what's new trong khoảng thời gian có thể đã đặt. Không sử dụng add-on này nếu bạn có quảng cáo AdSense trên các trang mới của mình! Chúc các bạn thành công...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Alerts Auto-refresh (AJAX) - Tự động làm mới cảnh báo XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Alerts Auto-refresh (AJAX) - Tự động làm mới cảnh báo XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Bộ đếm thông báo tự động làm mới thông qua yêu cầu AJAX với độ trễ có thể định cấu hình giữa các yêu cầu cập nhật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Alerts Auto-refresh (AJAX) - Tự động làm mới cảnh báo (AJAX) cho XenForo 2.2

  Alerts Auto-refresh (AJAX) - Tự động làm mới cảnh báo (AJAX) cho XenForo 2.2 1.0.2 Một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ cho xF2.2! Addon này cho phép bạn làm cho trang web tương tác hơn. Một AJAX đang kiểm tra mỗi x giây (do quản trị viên chỉ định) và tự động làm mới cả bộ đếm thông báo trên...
 5. PVS

  Addon 2x Auto Refresh Online - Tự động làm mới trực tuyến cho XenForo 2

  Auto Refresh Online - Tự động làm mới trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ này sẽ tự động làm mới trang trực tuyến của bạn nếu nó được mở trong một tab. Có hai cài đặt cho addon. 1) Kích hoạt addon. Bạn có thể bật/tắt addon với tùy chọn này. 2) Khoảng tần số làm mới trực tuyến. Bạn có thể...
 6. PVS

  Addon 2x Auto Refresh Who's Online II - Tự động làm mới Who's Online (Khách truy cập hiện tại) cho XenForo 2

  Auto Refresh Who's Online II - Tự động làm mới Who's Online (Khách truy cập hiện tại) cho XenForo 2 2.0.0 Bây giờ bạn có thể thiết lập trang Who's Online (Khách truy cập hiện tại) của bạn để làm mới sau một khoảng thời gian nhất định theo nhu cầu của bạn. Chúc các bạn thành công...
 7. PVS

  Addon Auto Refresh Who's Online - Tự động làm mới Who's Online (Khách truy cập hiện tại)

  Auto Refresh Who's Online - Tự động làm mới Who's Online (Khách truy cập hiện tại) 1.5.22 Bây giờ bạn có thể thiết lập trang Who's Online (Khách truy cập hiện tại) của bạn để làm mới sau một khoảng thời gian nhất định theo nhu cầu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon Refresh New Posts - Làm mới bài viết mới

  Refresh New Posts - Làm mới bài viết mới 1.3 Addon này có thể tự động làm mới trang "New Posts". Bạn có thể kiểm soát thời gian tự động làm mới các bài viết mới và gần đây. Mục đích Trên diễn đàn của mình, người dùng sử dụng trang New Posts rất nhiều. Đối với nhiều người, đó là điểm xuất phát...
Top Bottom