regex

 1. PVS

  Addon 2x [BS] Regex censor - Kiểm duyệt Regex cho XenForo 2 1.0.1

  [BS] Regex censor - Kiểm duyệt Regex cho XenForo 2 1.0.1 Tính năng: Regex Step regex Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [BS] Regex censor - Kiểm duyệt Regex cho XenForo 2

  [BS] Regex censor - Kiểm duyệt Regex cho XenForo 2 1.0.0 Tính năng: Regex Step regex Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon Regex Moderation - Kiểm duyệt Regex

  Regex Moderation - Kiểm duyệt Regex 1.3.1 Add-on này có thể phát hiện spam ẩn giấu trong bài đăng. Có hai lựa chọn ACP mà bạn có thể kiểm soát hành vi phát hiện: 1. Single characters words (Ký tự từ đơn) Với tùy chọn này, bạn có thể giới hạn số ký tự đơn mà tin nhắn có thể chứa nhiều nhất...
Top Bottom