registration country ban via cloudflare

  1. PVS

    Tutorial 2x Registration Country Ban via Cloudflare - Cấm đăng ký theo quốc gia bằng Cloudflare cho XenForo 2

    Registration Country Ban via Cloudflare - Cấm đăng ký theo quốc gia bằng Cloudflare cho XenForo 2 Truy cập: https://dash.cloudflare.com/ Vào tên miền XenForo của bạn > Firewall Menu > Firewall Rules > Create a Firewall rule Và làm theo các mục như sau: Rule name: Registration Country Ban...
Top Bottom