registration random username

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Registration Random Username - Đăng ký tên người dùng ngẫu nhiên cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Registration Random Username - Đăng ký tên người dùng ngẫu nhiên cho XenForo 2.2 2.0.0 Xóa trường nhập tên người dùng trên trang đăng ký và tự động tạo trường này bằng cách sử dụng loại trình tạo đã chọn. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom