remote image upload

  1. M

    Help Cấu hình button addon Remote Image Upload

    Em mới tập tành làm Xenforo. Cũng có cài và sử dụng add on Remote Image Upload. Không biết mình có thể bỏ qua thao tác bấm Insert mới chèn vào nội dung Thread được không. Ở đây em muốn bấm vào upload file thì sẽ tải lên flickr rồi chèn thẳng vào nội dung bài viết luôn mà không cần phải bấm vào...
Top Bottom