remove extra copyright in admin cp

  1. PVS

    Addon 2x Remove Extra Copyright in Admin CP - Xóa bản quyền bổ sung trong Admin CP XenForo 2.2 1.0.0

    Remove Extra Copyright in Admin CP - Xóa bản quyền bổ sung trong Admin CP XenForo 2.2 1.0.0 Điều này có lẽ rất hạn chế sử dụng, nhiều người sẽ hiển thị thêm bản quyền .. Nó làm cho AdminCP trông lộn xộn một cách không cần thiết. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom