remove ignore

  1. PVS

    Addon 2x Remove ignore - Loại bỏ bỏ qua XenForo 2 1.1

    Remove ignore - Loại bỏ bỏ qua XenForo 2 1.1 Loại bỏ chức năng bỏ qua. Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Sửa đổi template: Các sửa đổi template sau được sử dụng trong add-on này: TRUNCATE xf_user_ignore UPDATE xf_user_profile SET ignored =...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove Ignore - Loại bỏ bỏ qua cho XenForo 2

    [OzzModz] Remove Ignore - Loại bỏ bỏ qua cho XenForo 2 2.0.1 Loại bỏ chính xác chức năng bỏ qua. Người dùng sẽ không còn có thể bỏ qua nhau và bất kỳ bỏ qua hiện tại sẽ không còn hoạt động. Không có cài đặt nào cho addon, chỉ cần cài đặt là xong. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom