remove notification options

  1. PVS

    Addon 2x Remove notification options - Xóa các tùy chọn thông báo XenForo 2 1.0

    Remove notification options - Xóa các tùy chọn thông báo XenForo 2 1.0 Loại bỏ các tùy chọn thông báo trong tùy chọn tài khoản. Add-on này giúp đơn giản hóa trang tùy chọn tài khoản một cách đáng kể. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom