reputation system

 1. PVS

  Addon 2x [XTR] Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.3

  [XTR] Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này cho phép bạn thêm một hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm reaction, số lượng bài viết và điểm trophy. Loại danh tiếng có thể dựa vào Điểm Reaction Số lượng bài viết Điểm Reaction hoặc số bài...
 2. PVS

  Addon 2x [XTR] Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.2

  [XTR] Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này cho phép bạn thêm một hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm reaction, số lượng bài viết và điểm trophy. Loại danh tiếng có thể dựa vào Điểm Reaction Số lượng bài viết Điểm Reaction hoặc số bài...
 3. PVS

  Addon 2x Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 2.2.5

  Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 2.2.5 Bạn có thể để lại danh tiếng cho các bài đăng và chủ đề thu hút sự chú ý của bạn, dù tốt hay xấu. Điểm danh tiếng có thể tích cực hoặc tiêu cực. Bạn cũng có thể để lại bình luận để đi kèm với (các) điểm danh tiếng của mình. Danh tiếng...
 4. PVS

  Addon 2x [XTR] Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.1

  [XTR] Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm một hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm reaction, số lượng bài viết và điểm trophy. Loại danh tiếng có thể dựa vào Điểm Reaction Số lượng bài viết Điểm Reaction hoặc số bài...
 5. PVS

  Addon 2x Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2

  Reputation System - Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm một hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm reaction, số lượng bài viết và điểm trophy. Loại danh tiếng có thể dựa vào Điểm Reaction Số lượng bài viết Điểm Reaction hoặc số bài viết...
 6. PVS

  Tutorial 2x Thêm một hệ thống danh tiếng (Reputation System) đơn giản và hiệu quả cho XenForo 2

  Thêm một hệ thống danh tiếng (Reputation System) đơn giản và hiệu quả cho XenForo 2 Đây là một hướng dẫn ngắn để sửa đổi template mà bạn có thể sử dụng để thêm hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm số reaction. Đầu tiên bạn sẽ cần một số hình ảnh cho xếp hạng. Tôi hiện đang...
 7. PVS

  Language Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System

  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reputation System trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin...
Top Bottom