reset mật khẩu windows

  1. PCO

    Tạo USB reset mật khẩu dành cho tài khoản Local trên Windows 10

    Tạo USB reset mật khẩu dành cho tài khoản Local trên Windows 10 Quên hoặc mất mật khẩu luôn là điều kinh khủng mà chắc chắn bạn không muốn trải qua, nhất là khi đấy lại là mật khẩu của tài khoản duy nhất trong Windows. Hôm nay, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn tạo USB Reset mật khẩu dành cho tài...
Top Bottom