reskin

  1. PVS

    Addon 2x [GT] Password Strength Reskin - Độ mạnh mật khẩu XenForo 2

    [GT] Password Strength Reskin - Độ mạnh mật khẩu XenForo 2 1.0.0 Thanh cường độ mật khẩu bình thường là nhỏ, và màu sắc không sáng lắm. Addon này, tuy nhỏ nhưng lại có thanh lớn hơn một chút với màu sắc rực rỡ hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom